O nás

cíle společnosti:

- nabídnout a poskytnout zákazníkovi kompletní servis v oblasti stavebnictví, lesnictví, zahradnictví a krajinotvorby s důrazem na ochranu životního prostředí.
- zkvalitnění služeb v rámci zavedení systému environmentálního managementu.
- neustálé zlepšování ekologického profilu společnosti a kladení důrazu zvláště na prevenci před znečišťováním životního prostředí.

principy, kterými se řídíme:
- spokojenost zákazníka
- spokojenost zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace
- dodržování zásad bezpečnosti práce
- činnost prováděná ekologickým způsobem
- využití moderní techniky a technologií